Qualitat, Seguretat i Medi ambient


Qualitat


Disposem dels següents certificats i acreditacions:

  • Certificat de Qualitat ISO 9001:2015 (Veure)
  • Certificat de Medi Ambient ISO 14001:2015 (Veure)
  • Política de Qualitat i Medi Ambient (Veure)
  • Política Preventiva de Riscos (Veure)
  • Certificat Servei Prevenció Aliè (Veure)
  • Certificat de Classificació d’Empresa Contractista (Veure)
  • Certificats REA i RASIC (Veure REA, RASIC)
  • Acreditació del GREMI d’Instal·ladors de Lleida (Veure)

Seguretat


Tenim adoptada la modalitat de servei de prevenció aliè. La totalitat de la plantilla està formada i informada segons l’establert a la llei. Cada any es realitza formació per al reciclatge i millora dels operaris. El personal disposa de tots els EPIs, eines i elements necessaris per a realitzar els treballs amb la màxima seguretat.


Medi ambient


Estem compromesos amb el medi ambient, per això utilitzem racionalment els recursos i minimitzem els impactes ambientals amb l’aplicació de programes de millora contínua, fent que les nostres instal·lacions i els serveis que oferim siguin cada dia més respectuosos amb l’entorn.

Mantenim un control permanent del compliment de la legislació vigent, revisant de manera periòdica el comportament ambiental i la seguretat de les nostres instal·lacions i serveis.

El compliment de la totalitat del compromisos són verificats i certificats per TÜV Rheinland.